Mussenpootjes
Home  /  Mussenpootjes

Ode aan de Ginstepoepers en Platsepissers

Café Centraal is een gezellig praat- en eetcafé aan de kerk van Oostrozebeke. Een herkenbare keuken zonder schuimpjes of krokantjes, een West-Vlaamse bierkaart en een gezonde portie ‘couleur locale’ geven Café Centraal zijn eigen sfeer.

Op het krijtbord kan je steeds een suggestie van de ‘Ginstepoeper’ en de ‘Platsepisser’ vinden. Het is een geuzennaam die we dragen met trots! Benieuwd? We leggen je maar wat graag uit waar deze benamingen vandaan komen.

De Mussenschieters van Oostrozebeke

Ten tijde van het Franse bewind wordt in 1802 de eerste anti-mussengilde van Vlaanderen opgericht te Oostrozebeke. De Gazette van Gend(t) bericht daarover als volgt:

“In de commune van Oostrosebeke, arrondissement communal van Cortryk, departement van de Leye, heeft men sedert enige decaden plegtiglyk ingerigt eene zekere soort van societeyt, ter vernieling van het schadelijk en verdervende gedierte der Musschen.”

Het doel van de pas opgerichte vereniging was duidelijk: mussen doden. Zo wilde men schade aan landbouwgewassen voorkomen maar bovenal bracht een goed-gevleesde mus wat vlees in de pot. De nieuwe vereniging kende onmiddellijk bijval en er ontstond een actief gildenleven waar jaarlijks een ‘Mussenschieterskoning’ werd verkozen. Het verheugde de nieuwe gilde overigens dat haar initiatief navolging kreeg in de omliggende gemeenten.
Dit stukje verloren gegane Oostrozebeekse folklore inspireerde Café Centraal om ‘Oostrozebeekse Mussenpootjes’ op de kaart te zetten, een eigen recept van kippenboutjes gegaard in eendevet.